O nás

Horolezecký oddíl vysokoškolského sportovního klubu Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava (HO VSK VŠB – TUO) je jedním z oddílů s nejdelší historií v české republice. Sdružuje především studenty a zaměstnance naší alma mater VŠB – TU Ostrava, ale členem se může stát kdokoliv, v rámci oddílu pracujeme i s dětmi a mládeží. Našimi členy jsou jak dospěláci tak studenti vysoké školy tak i studenti středních škol a žáci škol základních. Pracujeme společně s ohledem na zkušenosti, ne na věk. Takže se běžně stává, že 12letý zkušenější lezec koučuje o 10 let staršího méně zkušeného kolegu.

Naši instruktoři také dlouhodobě zajišťují metodické vedení kroužků Lezení na umělé stěně v kroužcích, pořádaných Střediskem volného času Ostrava-Zábřeh. Zároveň se podílíme na výuce horolezectví v hodinách tělocviku KTVS VŠB-TU Ostrava.

V rámci sezóny se věnujeme

  • fyzické přípravě
    • silové přípravě
    • vytrvalostní přípravě
  • mentální přípravě
  • rozšiřování znalostí, dovedností a zkušeností
  • pohybu v přírodě
  • pobytu v přírodě

Naším cílem je užívat si lezení.
Lezeme bezpečně s ohleduplností k druhým a k přírodě.